мета титле

Златото се добива от подземни руди, като впоследствие следва топлинна обработка за изчистване на примесите. Плътността
му е 19,3г/куб.см., температура на топене-1063гр.С , цвят-жълт. В природното и самородното злато, винаги има  и други елементи, като сребро,мед и др., затова за да се постигне висока чистота, се обработва в специални предприятия. След това  се отлива  на кюлчета с различни грамажи-1гр., 5гр., 10гр., -12 000гр., в които има минимални остатъчни количества примеси.
     Това се регулира от съответните органи на държавата. Златото е пластичен и мек метал, не се окислява под въздействието на въздуха и е устойчиво на влага, не се поддава на въздействието на киселини и соли,  с някои изключения. Златната сплав се използва за изготвяне на различни  бижутерийни изделия. При добавяне на различни елементи свойствата на златото се променят.
     Медта придава твърдост и червен отенък, кадмий – леснотопим, цвят зеленикав отенък, цинкът се използва при обработката на бялото злато и придава зеленикав отенък, никел-твърдост, цвят-бледожълт, прилага се като компонент при бялото злато, платината-увеличава пластичността, използва се при бялото злато.
     Бижутерийни сплави (проби):
     -375
     -500
     -585
     -750
     -958
     -999
     Сплавта на златото с проба от 375 съдържа до 38%, останалите компоненти са сребро, мед и др. Използва се предимно при изготвянето на сватбени пръстени.
     Сплавта с проба от 500 съдържа до 50,5%, останалите компоненти са сребро и мед. Не се използва за изработка на бижутерии, а за осъществяване на проби, на сплавите.
     Сплавта с проба от 585 съдържа до 59%, компонентите му са сребро, никел, мед,цинк и др. Използва се за изработка на бижутерийни украшения, сувенири и за ритуални предмети.
     Сплавта с проба от 750 съдържа до 75,5%, компонентите му са сребро, платина, никел, мед и др. Използва се за изработка на тънки нишки, които се подлагат на високо напрежение.
    Сплав с проба от 958 съдържа до 96,3%, компонентите му са сребро и мед. Използва се за изработка на сватбени пръстени, обеци и висящи украшения.
     Сплав която е  проба от 750 е абсолютно устойчива на въздух.