Апатит

     Апатитът е минерал с хим. формула Ca5(PO4)3 (F, CI, OH). Апатитът е фосфат на калция и се среща във вид плътни зърнести маси. Непрозрачните кристали могат да достигнат огромни размери, например в Канада са намерени призми с тежина повече от 200 килограма и дължина около …

Read More

Ангелит (Angelite)

Ангелитът (Angelite) е синя разновидност на безводния калций на сулфата Анхидрида. Известно е че Ангелитът бива бял, син, сивкав и даже червеникав. В последното десетилетие е станало популярно да се …

Read More

Андалусит (Andalusite)

Андалуситът (Andalusite) е алуминиев силикатен минерал. В Андалусия, Испания през 1798г. са били намерени първите екземпляри на тези камъни, които са променяли цвета си в зависимост от ъгъла под който …

Read More

Амулетите

     Амулетите са предмети, които по суеверни представи са способни да пазят своите собственици от бедствия. Стремежът на човека да се предпазва от несполуки, болести и зло е също толкова …

Read More

Адамит (Adamite)

Адамитът (Adamite) е хидроксилен цинк. Името си е получил в чест на френския минералолог Адам Гилбърт (1795 – 1881), който е намерил първите образци. Зелените оттенъци на Адамита се дължат …

Read More

Амолит (Ammolite)

Амолитът  (Ammolite) е рядък органичен скъпоценен камък, който е бил признат съвсем скоро, през 1981 г. А през 2004 г. е официално обявен за скъпоценен канадски камък, тъй като основния …

Read More