Техниката Мокуме Гане – (mokume gane)

     Техниката Мокуме Гане – (mokume gane) е името на обработката на метали, която е измислена в Япония около 3-4 столетия. Този метод се състои в съставянето на композиция от два или повече различни метали, които се припокриват със слоеве, създадена в условия от топлинна обработка в хомогенна сплав. В традицията на японското оборудване, като синтез е постигнато чрез дифузионно заваряване в ковачница на въглища. По този начин, цветните метали в сплавите се съкращават и усукват, като се създават необичайни рисунки и модели. Въпреки това, металната плочка се счита за завършена, само след като се изкове по определена технология. Този метод е особено популярен днес в производството на оригинални брачни халки.Самият превод на (mokume gane) означава «метална борова дървесина», защото фигурите, които се получават върху метала след обработките визуално наподобяват дървесната текстура. «Mokume» буквално означава «дървесно око». Това понятие се използва като концепция, за да се подчертае сходството му с дървесните влакна, а «gane» означава метал.Преди да започне да създава бижута, майсторът трябва да избере металите, които са различни по свойства, най-важните от които са здравина и цвят. При избора на цвета важна роля играе не само естествения цвят на метала, но също така и различните оттенъци, които могат да се появят в резултат на използването на химични вещества или при закаляването.В зависимост от количеството на материала и фигурата която искате да получите, дебелината на листовете от метал може да варира от стотни на милиметъра до един сантиметър. Всички листи се нарязват с една и съща форма и след това старателно се почистват от прах, мазнини, и най-важното от оксиди.След плътното нанасяне на всички пластини една върху друга, металната заготовка се нагрява до такава степен, че металите взаимодействат един с друг и се образува единна сплав. В зависимост от използваната техника, тази сплав може да бъде подложена на дифузионно свързване в твърдо състояние, преходно течно или всеки отделен лист може да премине етапа на течното дифузно заваряване, а след това да бъдат свързани с останалата част от металните пластини. В зависимост от това, как искате да поставите рисунката върху плаката, пластините се изковават една към друга, образувайки една много силна сплав. Процесът при който се създават бижутата е нещо като експозиция на вътрешните слоеве на металните листове, които се изкарват на горната повърхност. Това може да бъде постигнато чрез няколко метода. Повърхността на пластината може да се обработи с длето или нож, а след това да се изравнени с определена дебелина или просто да се остави непроменена.Можете също така да щамповате или перфорирате една от двете страни на получената метална плоча, като я срежете с пила и я така се показват долните слоеве на метала. Също така можете да усучете и извиете горния слой на металните пластини, като паралелно ги изковете, по такъв начин се показва само последната пластина. Благодарение на многослойните пластини се създават много възможности за изготвянето на разнообразни рисунки. В този процес има взаимодействие между технология и изкуство.