Скъпоценни метали

     Още първобитният човек е подбирал за украшения ярки предмети, които са привличали вниманието му, например раковини, вероятно са ги нанизвали на конец, но когато е намирал ярки и блестящи камъни, той е търсел по-подходящи материали на които да ги закрепва. За тази цел  човекът приспособявал благородните метали. Поради тази цел са изнамерили златото, то е било меко и удобно за обработка и се е намирало на сравнително достъпни места за добиването му.А алхимиците в средновековието са изследвали този метал и го нарекли благороден метал. Златото е с жълт цвят, не си мени външният вид и издържа на атмосферни влияния. Друг метал, който също са използвали е среброто, алхимиците са го смятали за спътника на благородните метали, но с по-ниско качество. А и под въздействието на серния газ, той потъмнява. Златото и среброто са внасяли от Палестина. Използвали са ги, особено среброто, за направата на различни украшения и съдове. Двата метала служели за обмяна – (монети).    Към благородните метали спада и групата на платината – родий, иридий, рутений, осмий, паладий и самата платина. Платината се използва широко в бижутерията, заради гладкият си и приятен цвят, особено при производството на бижута с диаманти. При добавяне на количество паладий в платината се получава сплав, която наричат бяло злато. Всички метали, които се срещат в природата имат свои химични и физични характеристики, които определят техните свойства (топлопроводимост, плътност, твърдост, химическа активност и др.). По своята съвкупност те се делят на групи (черни, цветни, благородни и др.) и се използват в различни области на промишлеността. В бижутерията се използват преди всичко четири метала: злато, сребро, платина и паладий, а останалите като родия, се използват в защитнодекоративните изделия и като добавки на сплави. При правенето на бижута, в някой метали се добавят, в определени съотношения разбира се други метали: благородни и неблагородни.По този начин, може да се променя цвета, плътността, твърдостта и температурата на топене. Получените смеси се наричат сплави на скъпоценните метали. Количеството на скъпоценните метали се нарича халка. Проба се нарича цифровото означаване на съдържанието на чистото количество скъпоценни метали на грам в килограм. Бижутерската сплав (злато750) – в килограм 750 проба съдържа 750 грама злато, останалото са компоненти от мед, сребро и други.