Платина

    Плътност – 21,45г. куб.см., температура на топене – 1769 градуса С, твърдост – 50, цвят -сиво-бял.Основни източници на платина са никелово – медни находища на руди. Има и самородна платина, минерал който включва в своя състав и други елементи като желязо, мед, никели и други. Също както и златото се преработва и се пущат във връзки от по 5000-5500 грама .     Платината е тежък и трудно топим метал, но по пластичност отстъпва на златото. Киселината не й влияе, не избледнява на въздух, не се променя на висока температура.    Тя е податлива на обработка и има голямо значение за изготвяне на скъпи изделия със скъпоценни камъни.    Изделията от платина не се износват и дълго съхраняват цвета си.    В днешно време използват в бижутерийното производство, платинената сплав предназначена за определени технологични операции и елементи за бижутерийни изделия. Основни компоненти в платиновата сплав са:мед, кобалт, иридии, волфрам и други. Медта повишава твърдостта и издръжливостта на платината. Иридия и волфрама придават твърдост и еластичност. Кобалта увеличава леярските качества на платината.