Новости при стила на авангарда

     Новости при стила на авангарда     Украшенията в стил авангард, се смятат за изделия, със следната характеристика: когато те се създават, не се придържат към традицията или нормите, а смело и открито пречупват стереотипа на представянето в областта на бижута.  Проповядват индивидуализъм, ексцентричност и често са с шокираща яркост и парадност на декора, те са със напълно неочаквани съчетания на материалите и методите за изготвяне.Гъвкавост, необичайната подвижност на конструкциите, новите тенденции във формите, – всичко това е стилът на авангарда. Трите основни стилове при изпълнението на бижута заключват в себе си разнообразието от различни микро стилове, направления, които също могат да се групират по видове: конструктивно, геометрично, визуално и обединено направление под името на «четирите елемента на природата», а именно огън, въздух, земя и вода.