Калцит

     Калцитът е един от най-разпространените минерали. Той представлява полиморфна модификация на калциев карбонат СаСО3 и съдържа 56 % СаО и 44% СО2. По цвят е бял до прозрачност и пречупва двойно светлината. Също така изгражда мощни комплекси от варовици и мрамори. Примесите в него му придават различни цветове и го правят по плътен. Цветовата му гама е от безцветен до сив, червен, зелен, син, жълт, кафяв и оранжев. Блясъкът му е стъклен, а твърдостта 3 по скалата на Мос и е жилав материал. Плътността му е 2,71 грама на куб. см. Той е метаморфогенен и хидротермален. Калцитът е съставна част от черупките на много животински видове и коралови рифове. Воднобистрият калцит се използва за призми на микроскопи, но и другаде намира приложение както в бита така и в стъкларската, хартиената, химическата и хранително- вкусовата промишленост. При облъчване на камъка с ултравиолетови лъчи се наблюдава самоволно светене на минерала или тъй нареченото явление луминисценция. Счита се, че камъка лекува страха и притеснението, помага на бъбреците, панкреаса и далака. Помага и за ставните заболявания. Някои камъни си имат имена например кафявият се нарича Мичиганско езеро помага да почувстваме подкрепата на Земята. Друг такъв камък т. н. Боджи на цвят е кафяв металик и въздейства на емоциите, стабилизира аурата. В България има залежи от този камък и го използват за материал на вътрешна облицовка, сувенири, бижута и декоративни изделия. Най- големите находища са в Исландия и Южна Африка. Химически е активен, реагира с вода киселини и много елементи, когато е на въздух лесно се окислява. Съдържа се в природните води, костите и кръвната плазма. А в металургията го използват като редуктор, за сплави. В пещерите понякога калцитът се оформя като малки капки по тавана на пещерата и се образува сталактит, а друг път капките вода изпълнени с минерали при падането си образуват сталагмит. Смайващо откритие е находката на пещерата на кристалите в мина Найка в Мексико. Там са открити кристали с дължина 11,5 метра който в продължение на 600 000 години са се създавали. В пещерата са се просмуквали богати на минерали води и като са се отлагали калциеви молекули са подреждали тухлички така да се каже с удивителна големина.