Какво е арабеск?

     Какво е арабеск?     Изкуството на ислямските майстори е на базата на декоративното началото, те нямат абсолютно никаква гръко-римската древност, тъй като те не я притежават. Художествената култура на мюсюлманите има две отличителни черти: – абстрактен декор с геометрична украса и без никакво отражение на живите същества.  Това е пълно подчинение от закона на Мохамед, наложено с цел избягване на идолопоклонството. Спазването на заповедите, бижутерите успели да се развитият в правенето на мотиви от растенията: дървета, листа и цветя. Стила на работата на занаятчиите мюсюлмани се нарича – арабеск. Арабеска се основава на повторението на частите от модела, атрибути, архитектурни елементи и др.  Като са се отвърнали от гръко-римската художествена култура, ислямски майстори, въвели в работата си културите на подвластните им страни: Древния Изток и Китай. Бижута на мюсюлманите са с доста колоритна яркост на моделите, композиции които не търпят празнини.