Изумруд

    Изумруда е от групата на берила. Поради наситения зелен цвят и голямата си твърдост, той е много популярен в бижутерията. Прекрасният цвят се получава от наличието на хром и ванадий. Минерала образува форма от шестостенна призма, която напомня тебешир.    Изумрудът по принцип е прозрачен, но се среща и с по-мътни оттенъци,  заради наличието на мехури от течност, газ или други примеси. Срещат се изумруди с газове и течности, наситени с берилий и взаимодействащи с други елементи, богати на хром и ванадий.    Този камък е известен още от древността в Египет, Индия, Вавилон и се е използвал при ритуали и украшения. Имало е мини за добиването му още при Клеопатра.    В Индия добивът на изумрудите датира още преди четири хиляди години. А в наши дни се добива предимно в Колумбия. Изумруди се срещат и в Бразилия, САЩ, Индия, Русия, Зимбабве, Танзания, Австралия, Пакистан и Мадагаскар. В Европа най известното находище е в Австрия открито през 1797г., откъдето се добиват камъни с добро качество.     В Русия първият изумруд открил селянин от Урал, на брега на река Токовой, между корените на обърнато дърво, селянинът намерил няколко камъка със зелен цвят, които са се оказали изумруди. През 30 г. на XIX в Урал са били открити още находища, но до края на века имало само малки предприятия по добиването му.     От Колумбийските находища  най-известни са ,,Австрийският изумруд“ (2681 карата), който се намира в Австрия, още ,, Емилия“ (1796 карата ), съхраняващ се в музея на златото в Богота) Колумбия, този камък често го бъркат с ,,Кристала на Гачи“ – най-големият изумруд от 7025 карата.     Изумрудите се отличават със своята трошливост. На мътните и непрозрачни камъни се придава форма на тиквичка. От тях изработват топчета за огърлици в бижутерията.