Ексклузивно интервю с президента на Шенженската бижутерийна компания Ву Фенинг Хау «Wu Feng Hau» – TTF Studio

     Ексклузивно интервю с президента на Шенженската бижутерийна компания Ву Фенинг Хау «Wu Feng Hau» – TTF Studio.  TTF Студио е известна китайска бижутерийна компания, която се занимава с проектиране и производство на бижута, както и с управлението на търговски марки. Компанията TTF е извършила значителен пробив в технологията на борбата срещу потъмняването на розовото злато и е получила национален патент в тази област. Тази първокласна бижутерийна компания, специализираща се в безшевните инкрустации, плътни инкрустации и микроинкрустации притежава авангардни технологии за производство на бижута с цветни камъни и бижута от калена неръждаема стомана.. TTF Студио е известна китайска бижутерийна компания, която се занимава с проектиране и производство на бижута, както и с управлението на търговски марки.Компанията TTF е извършила значителен пробив в технологията на борбата срещу потъмняването на розовото злато и е получила национален патент в тази област. Тази първокласна бижутерийна компания, специализираща се в безшевните инкрустации, плътни инкрустации и микроинкрустации притежава авангардни технологии за производство на бижута с цветни камъни и бижута от калена неръждаема стомана.TTF Компанията е създала пазарен център в Пекин, както и отдел за обслужване на клиенти в Хонг Конг, който предоставя професионални услуги за чуждестранни клиенти. TTF продуктите се изнасят в Германия, Съединените щати, Япония, Италия, Тайван, Хонг Конг и са широко представени на международните пазари.Попитахме Ву Фенг Хау, президент на бижутерийната компания TTF Студио, за неговите предположения относно растежа на китайските диамантена и бижутерийната промишленост.Според експерти, китайският пазар на бижута ще расте през следващите няколко години и ще стане най-големият в света. Какви бижута предпочитат китайците? И какво те предпочитат от диамантите?Господин Фенинг Ху отговорил: «Няма съмнение,че текущата икономическа криза съществено е увеличила популярността на бижутерийните украшения в средите на китайските потребители. Повече от 80% от китайският пазар на бижута се полагат на златните бижута. Диамантеният бизнес също процъфтява и расте. Неговото развитие преминава от стадий на украшения с дребни камъни, до бижута с големи шлифовани диаманти, от крупни брилянти до украшения с няколко малки камъчета.Ние ще отбележим, че китайските средна класа расте и вече има повече от 200 милиона, и ние попитахме Ву Фенинг Хау за очакванията му, за промяната във вкусовете на нарастващата средна класа. Ще станат ли първокласните бижутата така популярни след промяната в нивото на търсене?Ву Фенинг Хау отговорил, че настоящите цифри показват, че средната класа на Китай е около 300 милиона души. Според Ву Фенинг Хау, това е ясна индикация, че продажбите на висококачествени диаманти се увеличават. Той добавя: «Нашите клиенти вече допринасят за растежа на международното търсене на бижута от всички нива. Китайския пазар се движи напред от фаза на развиващ се към фаза на сформиращ се пазар, в резултат на което първокласните бижута, безусловно , ще се имат голямото търсене ,,.В съответствие с китайските традиции 2009 г., ще бъде удачна за бракосъчетания. Какво е нивото на продажбите на бижута за младоженци тази година?Ву Фенг Ху отговорил, че общите продажби на бижута в Китай през 2008г. възлизат на 180 милиарда юана, което е с 10% повече от предходната година. През първата половина на текущата година продажбите на бижута нарастват с примерно с 20% по сравнение със същия период на 2008г. Според прогнозите, продажбите на бижута в настоящата година може да достигне 216 милиарда юана.Той добавил: „В Китай, средно годишно се вдигат 9 млн. сватби. Ако всяка двойка си купи поне един годежен пръстен с брилянти по средна цена 5000 йоана, това ще даде обем от 45 милиарда от продажбите на ювелирни украшения с брилянти ,,. В същото време през 2009 г. се прогнозира 10%-но увеличение на количеството на сключените бракове, тогава сватбеният бижутериен бизнес също ще порасне по същия начин и общите продажби на брачните украшения ще надхвърли 45 милиарда.Въпреки тези впечатляващи цифри, сайтът ,,Commoditi Online“ съобщава, че световният икономически спад влияе върху китайската икономика. В съответствие с китайската правителствена статистика, публикувана в началото на годината, само 35% от 6.1 милиона випускника ще си намерят работа. Ние попитахме как всичко това може да повлияе на продажбата на диамантените и златни бижута в Китай.Ву Фенг Ху не е особено разтревожен от тези цифри. Той е уверен, че равнището на безработица от 35% сред випускниците няма да повлияе на бижутерийният бизнес. Като обяснява : “ Преди всичко, тези специалисти ще бъдат само временно безработни. В последствие те със сигурност ще си намерят работа. На второ място, тези випускници не принадлежат към основната целева аудитория на бижутерийната индустрия. Също така много от тях имат сериозна икономическа подкрепа и за това, въпреки липсата на работа те ще поддържат своята покупателна способност».Ние посочихме, че на последния конгрес на Международния кооперативен алианс в Panyu една от дискусиите беше достъпът на чуждестранни фирми на вътрешният китайския пазар, който вече е световен лидер по потреблението на платина, вторият потребител на диаманти и трети в списъка на потребление на злато. Какво ще препоръчате чуждестранните диамантени и бижутерийни компании които се опитват да влезнат в китайския пазар?В този случай, Ву Фенг Ху призовава за внимание и бдителност:»чуждестранните компании, желаещи да започнат бизнес в Китай, бих посъветвал, преди всичко да се въздържат от прекомерен оптимизъм. В първият етап е много важно да се проведе проучване на пазара. А дълбокото разбиране на ситуацията на китайския пазар и нуждите на клиентите е много важно. Също така, важно е да се избере най-подходящия партньор за сътрудничество. Не е много мъдро да внасят в Китай в своя окончателен продукт, и да се опитват да го продават на местния пазар. По-добре е да започнат сътрудничество с местни китайски партньори, които имат свой производствен капацитет «.Той продължава: «Ако една компания се интересува от търговия на дребно, най-добре е да намери китайски партньор, който вече има отношения с организации от различни нива».За международните бижутерийни търговски марки с високо качество, които се внасят в Китай, трябва да се плаща данък върху продажбите, ДДС и митнически сборове. Има ли пазар за такива бижута, дори на високо ниво на цените. Има ли Китай собствени първокласни бижутерийни търговски мрежи, и ако да , те популярни ли са?Ву Фенг Ху изброил тези данъци с които се облагат вносните бижута: «За внос на бижута е установена митническа такса от 34%, 17% ДДС и има още 5% данък продажба – заедно това са 54%. Освен ако компанията не се явява собственик на световна търговска марка, тя не може да си позволи да изнася за Китай. Ако не беше високото ниво на данъчна сигурност, местните изделия ще изгубят конкурентно способността си на домашния пазар. Въпреки това много китайски бижутерийни марки са също конкурентно способни в сравнение с международните и съответстват на изискванията на китайските потребители».Забелязахме, че китайският бизнес със злато и диаманти все повече и повече се ориентира към електронната търговия. Питахме Ву Фенг Ху, дали това е проявя на глобализация в сферата на бижутерийните продажби в Китай и как тя влияе върху китайските потребители.Ву Фенг Ху се съгласи, че глобализацията оказва все по силно въздействие върху Китай.»Това, разбира се, се отразява върху нивото на активност в електронната търговия. Вярвам, че следващата година продажбите на бижута в Интернет ще се превърне в един от факторите, които трябва да издържат на проверката на китайският диамантен бизнес. Това се касае за бижута с еднакви цени и същи стандарти, като например бижута с традиционни инкрустация и едрови партии на диаманти «.