Древното изкуство в Египет

Диоритът (Diorite) е камък които се намира в западната пустиня, черен с тънки жилки, понякога е бял и има характеристика на много твърд камък, но въпреки това тези хора са успявали да го обработват и да правят от него съдове, статуи урни и са го полирали до блясък. Трябва да се има в предвид, че за да се обработи такъв твърд минерал е необходим инструмент, които да е по-твърд с 14 пункта от диаманта. Загадка остава какви инструменти са използвали, тъй като тогава не са разполагали с напреднали технологии които ползваме сега, като лазер и други, за тогава най-твърдия минерал е бил диамантът и ако са го ползвали от триенето с камъка Диорит би се получило деформация. Въпросът е тогава, какво са използвали за да постигнат такава фина изработка от този камък? Може би това ще си остане една от големите загадки на този мистичен народ. Технологиите на изработка при египтяните са: леене, коване, рязане и използване на лепила и скоби за съединяване на отделните части. Техниката на запояване е развита предимно в Египет. Бижутерията в Египет е била характерна предимно за богатите, но и бедните са ползвали украшения предимно от по-евтини материали, но с една и съща цел.Голямо значение са отдавали на задгробния живот, създавали са грандиозни каменни постройки украсени с интересни орнаменти и бижута, като по този начин са показвали своята почит към живота след смъртта. Украсата на пирамидите е била уникална, стените на залите са били облицовани с алабастрови плочи, а покоите със зелени бляскави плочки. Пирамидите са едно от най-известните чудеса на света, при оформянето на вътрешността са използвани декоративните възможности на камъните, съчетават розов гранит с бял варовик и тъмнозелен диорит за статуите. Стените са покрити с цветни релефи, боите които използват са минерали добивани от варовик, сажди, стрит малахит, кобалт, мед или стрит лазурит. Затова тези цветове, използвани чрез специална техника са толкова поразителни и запазени през вековете.