Събота, 25- ти Ноември
ИНТЕРЕСНО

Бенитоит (Benitoite)

Бенитоит (Benitoite)

Бенитоитът (Benitoite) е рядък минерал на бариево-титановия силикат, които по цвят напомня на Сапфир. Цветът му е от светло-син до тъмно-син, рядко се срещат безцветни кристали. В състава му има наличие на титан и затова оцветяването му е такова, понякога в кристала може да се разглеждат няколко отенъци в зависимост от какъ...

Прочети повече »

Беломорит, Албит (Albite)

Беломорит, Албит (Albite)

  Наравно с полупрозрачния гипс (селенит), Беломоритът (Албит, Albite) се счита за разновидност на лунния камък, макар че по-правилно е да го разглеждаме като непрозрачна разновидност на Олигоклаза, украсен с преливащи се перлено сини цветове. Името на този камък е дадено от руския академик А. Ферсман, тъй като е бил открит...

Прочети повече »

Барит (Barite)

Барит (Barite)

  Баритът (Barite) е бариев сулфат, този минерал е доста разпространен и е главен източник на барий за химическата промишленост. Името на минерала идва от гръцки barys -- тежък. За да се постигне добра плътност и чистота, барита има нужда от пречистване, тъй като се среща във варовикови скали и в оловно цинкови жили, като с...

Прочети повече »

Балин (Balin Stone)

Балин (Balin Stone)

  Балинът (Balin Stone) има сложен състав, той е минерал съдържащ в себе си каолин, кварц, цинобър, а също следи и от алунит. Цветът му варира от сиво и жълто, до ярко червено и почти черно, наблюдават се жилки оцветени в ярко червени оттенъци, които при полиране образуват на повърхността красиви модели, все едно имат кърва...

Прочети повече »

Аргилит (Argillite)

Аргилит (Argillite)

Името на минерала Аргилит (Argillite) произлиза от гръцки argillos -- глина; и lithos -- камък, от това обяснение можем да си направим извода за същността на Аргилита. Аргилитът представлява седиментна скала от глинести частици. В повечето случаи цветът на Аргилита е синьо--сив, че дори черен, макар че се срещат и по-светли...

Прочети повече »

Гросулар (Grossular)

Гросулар (Grossular)

Гросуларът (Grossular) е разновидност на Граната и е с оранжев, меден до виолетов цвят. Отдалече оранжевият цвят на Гросуларът, може да се възприеме като червен, при изкуствено осветление цветът на някои фасетирани камъни изглеждат по-ярки от колкото на дневна светлина. Името Гросулар идва от гръцки hesson -- слаб, малък, ...

Прочети повече »

Галенит (Galena)

Галенит (Galena)

Галенитът (Galena) е оловен сулфид, руда която най-често се използва за добиване на олово, това обстоятелство подсказва и името на минерала, от гръцки Galene, така гърците в древността са наричали оловната руда. Галенитът образува непрозрачни оловно-сиви кристали, подобни на сраснали кубчета или октаедрични форми. Често Га...

Прочети повече »

Вулфенит (Wulfenite)

Вулфенит (Wulfenite)

Вулфенитът (Wulfenite) е оловен молибдат или с други думи е оловна руда, която се среща в оксидираните зони на медните, сребърните и предимно оловните мини. Името на минерала е дадено в чест на австрийския минералог Франц фон Вулфен през (1728 -- 1805), които го е открил и описал на територията на Австрия. Заради своите пр...

Прочети повече »