Събота, 25- ти Ноември
ИНТЕРЕСНО

Полускъпоценни камъни


 
 
    Към втората група на камъните спадат полускъпоценните камъни. Те са:
    - 1 група -кървав хематит, янтар, планински кристал, нефрит, лапис лазули, малахит, авантюрин-кварц, авантюрин-фелдспар (слънчев камък) и др.
    - 2 група-ахат, цветен халцедон, хелиотроп, розов кварц, обикновен опал, лабрадорит и др.
    - има и трета група това са изкуствени камъни, които се ползват в сроителството и декорацията.
Те са: гранит, мраморен оникс, селенит, флуорит, цветен мрамор и др.
    Граница между отделните групи и класове не може да се постави.
В зависимост от интереса към камъкът, той може да се издигне или спадне в йерархията на минералния свят.
Може да се получи така, че камъни от първи клас на скъпоценните камъни, отличаващи се с некрасива окраска или дефект, да се оценят по-ниско от минерали отнасящи се към втори клас и обратно.
    Сега ще представим някои пояснителни бележки за свойствата на минералите:
    - твърдост - свойство на минералите да се съпротивляват на деформация или разрушение на повърхностния слой.
За скъпоценни камъни с твърдост по-малко от Мос се приема, че са неустойчиви и се матират.
Скалата на Мос е десетична и най-голяма твърдост притежава диамантът - 10, а с най-малка е талкът - 1.
    - цепителност - свойство на минералите да се цепят по определени кристалографски посоки.
Някои от камъните с неясна цепителност и имат ЛОМ, който е с различен характер - мидест, кухест, зърнест, неравен и др.
    - плътност - състоянието на масата на веществото към обема който заема, или когато веществото е в естествено състояние.
Скъпоценните и полускъпоценните камъни могат да са леки, нормални и тежки.
    - цвят - зависи от химичния състав на минерала, от кристализацията му и от примесите на други елементи.
Камъкът, който пропуска всички дължини на вълните от оптическия диапазон, изглежда безцветен.
Ако поглъща цялата светлина е черен, при частично поглъщане е млечнобял или сив, а ако абсорбира само определена дължина, той взима цвета само от наслагването на останалите не абсорбирани вълни.
Например хроматофорите, оцветяването им се дължи на дефекти в кристалната решетка и възникват радиационни ефекти, под въздействието на радиоактивно излъчване, предизвикващо селективно поглъщане на светлината.
Цветът на камъните е различен при дневна и изкуствена светлина поради разлика в спектрите им.
    - блясък - възниква при отразяването от повърхността на камъка на част от падналата светлина.
Снимка:Вземи линк:

Коментирайте и Вие