Амулетите

     Амулетите са предмети, които по суеверни представи са способни да пазят своите собственици от бедствия. Стремежът на човека да се предпазва от несполуки, болести и зло е също толкова древен колкото и човечеството. Още пещерните хора са използвали амулети за защита от бедствията. Според представата на древните хора на живота на човека влияят невидими добри и лоши сили. Молитвите, жертвоприношенията и даровете са карали добрите духове да помагат на хората и да им дават блага, а амулетите непозволявали на лошите духове да ги лишават от тях. Амулет във вид на вещица, оборудвана с добре известните фигури, знаци и надписи направени от камък и метал се носи на шията за предпазване от болести, рани и други нещастия. За амулетите за първи път се споменава в Плиния и се считат за средство против ядове. Учените предполагат две версии за произхода на думата амулет. Според първата версия тя произлиза от латински amoliri, scil. fascinum означаващо отражение, чар, а според втората версия думата произлиза от арабски hamala означаваща нося и дошло при нас като изразяване на понятието на думата талисман на арабски. Египтяните използвали във всички случаи от живота си амулети. Амулет във формата на жаба допринасял за плодородие и богатство. Амулети като анхи са свързани с продължаването на живота и приемствеността на поколенията. Амулет от сини очи са дарявали добро здраве, комфорт и защитавали от всичко лошо. Амулет от бръмбар скарабей е бил символ на възкръсването след смъртта и защитавал от черни магии. Някои египетски амулети имали огромни размери такива има изложени в Британският музей високи пет фута, широки три фута и тежащи повече от два тона. Асирийците и вавилонците използвали в качество на амулети цилиндрични печати, в които са поставяли скъпоценни и полускъпоценни камъни, всеки от които имал своя собствена, уникална магическа способност. Евреите са носили полумесеци за защита от уроки и са пришивали към дрехите звънчета за защита от зли духове. Съветът на старейшините забранил употребата на такива вълшебни средства, но все пак евреите носили амулети във вид на украшение като обици които Яков е вземал от своите и ги е зарявал. Също така източните жени са използвали обици като малки луни. При гърците амулети са се слагали на новородените деца още с тяхното появяване на този свят за да ги предпазват от беди. Същият обичай е имало и при римляните, които са използвали плочки в различни форми от благородни метали със загадъчни знаци и изречения, също както и други минерали които по древно италиански обичай са слагали в калъф и са ги носели със шнур на врата. В древното християнство строго се е отличавало откъм амулетите сравнение с другите заради църквата, но въпреки всичко пак са употребявали кръстове и талисмани, бронзови и стъклени риби с уши за закачване. Тъй като думата риба съдържала в себе си началните букви от гръцките думи свързани с името Исус Христос син Божи Спасител. Суеверните и вълшебни средства са били забранени, защото са били езически и те били повече от гръцко римски произход или източен, особено от индийски кабалистически. Например така наречените абраксас амулети и монети с изображението на Александър Македонски. Често са носили късове пергаменти с надписи на техните начални стихове от евангелието на Йоан като предпазно средство от болести и нещастие. Църквата постоянно се е борила с тези езически суеверия и накрая носенето на амулети се е осъждало като вещерство и наказвано. На Изток амулети са се носили против лоши очи, особено често са се носили два символа като очи и символически фалоси. Очите защитават от зли духове и можете да ги видите на много могили, стени, съдове и скъпоценности. А символическите фалоси са изобразени във вид на рогове или ръце и защитават от лоши очи. Написаните на амулетите имена на богове са им давали сили, особено известни са били през Ренесанса когато магьосниците и вещиците са писали книги съдържащи специални инструкции как да се поставят тези символи. В магиите използването на имена на божества са се смятали, че им дават божествена енергия. За обозначаването на Бог от стария завет са използвали дума от четири букви и пентаграма която са я разчитали като Яхов. Това име са използвали в разнообразни надписи на много амулети и талисмани за да им помага да изгонят демоните и да се защитят от демонични нападения. Думата талисман от гръцки telesma означава посвещение и е предмет който по суеверни представи допринасял щастие и успех. Служел е за предпазване. Други предпазващи предмети или символики са се считали огъня, лястовичката и камъните. Символиката е имала огромно значение в историята и изкуството. Много символи са получили широко разпространение, макар, че от научна гледна точка все още не е изяснено. Несъмнено някои символи са възникнали самостоятелно у много народи и са свързани с психологичната нагласа, но в много случаи разкрива взаимодействието на народите и културното предаване на символи чрез търговските връзки, като монетните обръщения. Все оше съвременната философия разучава символиките на амулетите и талисманите.